Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Structural features of hepatitis B virus from longterm immunosuppressed patients in Latvia. M Mihailova, I Sominska, J Jansons, Rozentals R, P Pumpēns Proc. Latvian Acad. Sci. 57: 158-163 2003
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".