Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Synthesis of all Hepatitis B structural proteins in Semliki Forest virus expression system. T Kozlovska, A Zajakina, V Ose-Klinklāva, R Brūvere, Alekseeva J, P Pumpēns, Garoff H Acta Universitatis Latviensis 676: 39-51 2004
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".