Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Presence of nucleopolyhedroviruses in natural populations of Malacosoma neustria L. (Lepidoptera, Lasiocampidae). Jankevica L, Kropa M, Savenkovs N, Ē Jankevics Latvijas Entomologs 39: 30-36 2002
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".