Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Jauna prenatālās diagnostikas metode Latvijā trisomiju riska noteikšanai. I Iņaškina, J Šteinbergs, I Vasiļjeva Latvijas Ārsts 5: 64-7 2008
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".