Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Mitochondrial DNA Investigation in Early Onset Neuromuscular Diseases. I Iņaškina, Sergejeva M, I Radoviča-Spalviņa, Ē Jankevics, Vītols E, Pilmane M, Ķikule I, Bērziņa S, Kovaldins A RSU Zinātniskie raksti 41-44 2004
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".