Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Highly efficient production of phosphorylated hepatitis B core particles in yeast Pichia pastoris. J Freivalds, A Dišlers, V Ose-Klinklāva, P Pumpēns, K Tārs, A Kazāks Protein Expr Purif. 75(2):218-24. 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".