Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Alterations of pre-mRNA splicing in cancer. Z. Slucka, K Siliņa, P Zajakins, A Linē Genes Chromosomes Cancer 42(4):342-57. 2005
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".