Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Subcellular localisation of internally deleted HBV core proteins. R Brūvere, Braun S, A Zajakina, Aleksejeva J, Sharipo A, Meisel H, P Pumpēns, T Kozlovska Acta Universitatis Latviensis 676: 53-64 2004
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".