Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Adipose-derived stem cells cultured in autologous serum maintain the characteristics of mesenchymal stem cells. A Bogdanova-Jātniece, U Bērziņš, R Brūvere, T Kozlovska Proc. Latvian Acad. Sci. 64(3/4): 20–30 2010
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".