Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
The three-dimensional structure of ryegrass mottle virus at 2.9 A resolution. Plevka P, K Tārs, A Zeltiņš, I Baļķe, Truve E, Liljas L Virology 369(2):364-74. 2007
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".