Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Combined application of E. coli, S. cerevisiae and P. Pastoris expression systems for producing of functional recombinant proteinsMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".