Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Cell therapy for type 1 diabetes treatment: a novel approach to treat insulin deficiency

Funding: Latvian Council of Science Collaboration Projekt # 10.0014

Period: 2010-2014

Subproject manager: Dr. biol. Tatjana KozlovskaMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".