Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding
Human genetics and disease mechanisms
Mathematical model of pharmacokinetics for personalized optimization of metformin therapy Egils Stalidzāns 2018.12.01.-2020.11.30. PFAR
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".