Purchases
Purchases

Quick links

All Purchases Tenders Others
Name Deadline Price (w/o VAT) Regulation/Result Winner
2018/441 Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 27/12/2018 2018_441_NOLIKUMS.docx
2018/77 Sekvenēšanas iekārtas reaģentu iepirkums 10/01/2019 2018_77_NOLIKUMS.doc
2018/440 Materiālu iegāde vivārija vajadzībām 10/12/2018 2018_440_NOLIKUMS.docx
Tehniska specifikacija_Tehn Fin piedavajums.xlsx
2018/439 Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 04/12/2018 2018_439_NOLIKUMS.docx
1 Protokols_439.docx
Izbeigts, jo netika saņemti piedāvājumi
2018/438 Sarunu procedūra par sintētisku gēnu iepirkumu 20/11/2018 Līdz 41000 2018_438_NOLIKUMS.docx
1 Protokols_438.docx
Biocat_438.docx
Biocat Gmbh
2018/437 Datu bāzes paraugu uzglabāšanas piederumu iegāde 20/11/2018 Līdz 40 000 2018_437_NOLIKUMS.docx
Tehn specif_Tehn_Fin_piedavajums.xlsx
1 Protokols_437.docx
JIM_437.docx
SIA J.I.M.
2018/433 Sarunu procedūra par reaģentu iegādi 07/11/2018 Līdz 41000 1 Protokols_433.docx
Diamedica_433.docx
SIA Diamedica
2018/436 Mazmolekulāro savienojumu sintēze sortāzes inhibitoru struktūras-aktivitātes likumsakarību pētījumiem 16/11/2018 16 528.00 2018_436_NOLIKUMS.docx
2 Protokols 436.docx
OSI_436.docx
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
2018/435 Sintētisku gēnu iepirkums 09/11/2018 2018_435_NOLIKUMS.docx
1 Protokols_435.docx
Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemti piedāvājumi
2018/434 Purchase of laboratory animals 29/10/2018 Līdz 40000 2018_434_NOLIKUMS.docx
Specifikacija_LAT_ENG.xlsx
2 Protokols_434.docx
Lanmer OU_434.docx
Tartu Un_434.docx
Lanmer Ou, university of Tartu
2018/432 Klimata sistēmas iekārtu apkopes un remontdarbi - II 14/09/2018 Līdz 40000 (kopā ar BMC 2018/430) 2018_432_NOLIKUMS.docx
2.1. pielikums.xls
3. pielikums_darbu apraksts.xlsx
2 Protokols 432.docx
Baltservice_432-1.docx
Certus_432-2.docx
SIA BaltService, SIA Certus
2018/431 Pārejas savienojuma izbūve starp ēkām 14/08/2018 154815.69 2018_431_NOLIKUMS.docx
Tehniskas specifikacijas__1_1_lidz_1_2_pielikums.docx
Protokols 431.docx
Nejss_431.docx
SIA Nejss
2018/430 Klimata sistēmas iekārtu apkopes un remontdarbi 07/08/2018 Līdz 40000 2018_430_NOLIKUMS.docx
2.1. pielikums_1 lote.xls
2.2. pielikums_2 lote.xls
3. pielikums_darbu apraksts.xlsx
Protokols 430.docx
Inzeniercentrs komforts_430-2.docx
1.lotē - Inženiercentrs komforts. 2.lotē - iepirkums pārtraukts.
2108/429 Drukas iekārtu izejmateriālu iegāde 11/07/2018 Līdz 15000 2018_429_NOLIKUMS.docx
1 LOTE_IZEJMATERIALI ORIGINALS.xlsx
2 LOTE_IZEJMATERIALI ANALOGI.xlsx
1 Protokols_429.docx
CBT Birojs_429-1.docx
Sufficio_429-2.docx
SIA Sufficio, SIA CBT Birojs
2018/428 Dabasgāzes iegāde 08/06/2018 Līdz 41900 2018_428_nolikums.docx
1 Protokols_428.docx
Latvijas Gaze_428_3_0.docx
AS Latvijas Gāze
1 2 3 4 ... 15


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".