Purchases
Purchases

Quick links

All Purchases Tenders Others
Name Deadline Price (w/o VAT) Regulation/Result Winner
2017/423 Speciālo materiālu iegāde 18/12/2017 2017_423_NOLIKUMS.docx
Tehniska specifikacija_tehn_Fin_piedavajums.xls
2017/422 Bioloģijas lāzera apkope un iespējamo remontu nodrošināšanas pakalpojums 15/12/2017 2017_422_NOLIKUMS.docx
2017/421 Telpu uzkopšanas pakalpojums 04/12/2017 2017_421_NOLIKUMS.docx
2017/420 Komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums 23/10/2017 15000 2017_420_NOLIKUMS.docx
Protokols_420.docx
Enixus Baltija.docx
Enixus Baltija
2017/419 Oligonukleotīdu sintēze 23/10/2017 Līdz 41 000 2017_419_NOLIKUMS.docx
Tehniska specifikacija_Tehn_Fin piedavajums.xlsx
2 Protokols_419.docx
Metabion_419.docx
Metabion International AG
2017/418 Šķidrā slāpekļa, specializēto gāzveida vielu un sausā ledus iegāde 20/10/2017 Līdz 41000 2017_418_NOLIKUMS.docx
Protokols_418.docx
AGA_418.docx
SIA AGA
2017/71 Molekulārā modelēšana, sintēze, sortāzes A struktūras un enzīmu-inhibitoru mijiedarbības KMR analīze 24/10/2017 49586.78 2017_71_nolikums.doc
2017_71_zinojums 87.doc
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
2017/417 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 09/10/2017 34925 2017_417_NOLIKUMS.docx
1 Protokols_417.docx
2 Protokols_417.docx
iQur Limited_417 - ENG_AK.docx
iQur Limited
2017/70 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums - II 30/10/2017 Līdz 140 000 2017_70_NOLIKUMS.doc
2017_70_zinojums 86.doc
Biotehniskais centrs_70-1.docx
Faneks_70-3.docx
Invitros_70_4.docx
AS Biotehniskais centrs, SIA Faneks, SIA Invitros
2017/416 Orientētas ķīmisko vielu bibliotēkas iegāde inhibitoru atlasei 26/09/2017 17987 2017_416_NOLIKUMS_ar grozij.docx
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_1.docx
Protokols_416.docx
Biotecha Latvia_416.docx
SIA Biotecha Latvia
2017/415 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 25/09/2017 2017_415_NOLIKUMS.docx
Protokols_415.docx
Izbeigts, jo netika saņemti piedāvājumi.
2017/69 Datortehnikas un piederumu iegāde 25/08/2017 Līdz 130000 (skaitot kopā ar nākamo datortehnikas iepirkumu) 2017_69_NOLIKUMS.doc
Tehniska specif_Tehn un Fin piedavajums.xls
2017_69_zinojums 85.doc
Adaptive_69-1.docx
Atea_69-2.docx
BIT_69-3.docx
Capital_69-4.docx
AS Capital, SIA Atea, SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas, SIA Adaptive
2017/68 Cilvēka eksoma sekvencēšanas pakalpojuma iegāde 24/07/2017 4469.26 + 3 mēneši (SIP) 2017_68_nolikums.doc
2017_68_zinojums 83.doc
Genera_68_majas lapa.docx
SIA GenEra
2017/67 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums 24/07/2017 2200000 2017_67_NOLIKUMS.doc
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_1.docx
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_2.docx
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_3.docx
2017_67_zinojums 84.doc
Arbor Medical K_67_1.docx
Armgate_67_2.docx
Biotecha Latvia_67_3.docx
Derox_67_4.docx
Diamedica Latvia_67_5.docx
Dinmed_67_6.docx
Faneks_67_7.docx
Genmedica_67_8.docx
Hydrox_67_9.docx
Inbio_67_10.docx
Invitros_67_11.docx
Labochema Latvija_67_12.docx
Omnilab Baltic_67_13.docx
Quantum Latvia_67_14.docx
Telemedica_67_15.docx
Liguma 2 pielikums.xlsx
SIA Armgate, SIA Biotecha Latvia, SIA Faneks, SIA Diamedica, SIA Invitros, Inbio OU, SIA Quantum Latvija, SIA Labochema Latvija, SIA Genmedica Baltic, SIA Omnilab Baltic, SIA Hydrox, SIA Derox, SIA Dinmed, SIA Abor Medical Korporācija, SIA Telemedica
2017/66 Cilvēka eksoma sekvencēšanas pakalpojuma iegāde 26/06/2017 2017_66_nolikums_ar grozij 1.doc
Grozijumi 1.docx
2017_66_zinojums 80.doc
IZBEIGTS, jo netika saņemti piedāvājumi
1 2 3 4 ... 13


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".