Purchases
Purchases

Quick links

All Purchases Tenders Others
Name Deadline Price (w/o VAT) Regulation/Result Winner
2018/434 Purchase of laboratory animals 29/10/2018 2018_434_NOLIKUMS.docx
Specifikacija_LAT_ENG.xlsx
2018/432 Klimata sistēmas iekārtu apkopes un remontdarbi - II 14/09/2018 Līdz 40000 (kopā ar BMC 2018/430) 2018_432_NOLIKUMS.docx
2.1. pielikums.xls
3. pielikums_darbu apraksts.xlsx
2 Protokols 432.docx
Baltservice_432-1.docx
Certus_432-2.docx
SIA BaltService, SIA Certus
2018/431 Pārejas savienojuma izbūve starp ēkām 14/08/2018 154815.69 2018_431_NOLIKUMS.docx
Tehniskas specifikacijas__1_1_lidz_1_2_pielikums.docx
Protokols 431.docx
Nejss_431.docx
SIA Nejss
2018/430 Klimata sistēmas iekārtu apkopes un remontdarbi 07/08/2018 Līdz 40000 2018_430_NOLIKUMS.docx
2.1. pielikums_1 lote.xls
2.2. pielikums_2 lote.xls
3. pielikums_darbu apraksts.xlsx
Protokols 430.docx
Inzeniercentrs komforts_430-2.docx
1.lotē - Inženiercentrs komforts. 2.lotē - iepirkums pārtraukts.
2108/429 Drukas iekārtu izejmateriālu iegāde 11/07/2018 Līdz 15000 2018_429_NOLIKUMS.docx
1 LOTE_IZEJMATERIALI ORIGINALS.xlsx
2 LOTE_IZEJMATERIALI ANALOGI.xlsx
1 Protokols_429.docx
CBT Birojs_429-1.docx
Sufficio_429-2.docx
SIA Sufficio, SIA CBT Birojs
2018/428 Dabasgāzes iegāde 08/06/2018 Līdz 41900 2018_428_nolikums.docx
1 Protokols_428.docx
Latvijas Gaze_428_3_0.docx
AS Latvijas Gāze
2018/427 Laboratorijas apgērbu iegāde un noma 12/04/2018 Līdz 38000 2018_427_NOLIKUMS.docx
1 Protokols_427.docx
Grif_427-1.docx
Lindstrom_427-2.docx
SIA GRIF, SIA Lindstrom
2018/75 Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums 10/04/2018 65000 2018_75_NOLIKUMS.docx
2018_75_zinojums 88.doc
SIA KPMG Baltics
2018/76 Antivielu iegāde 09/04/2018 Līdz 120000 2018_76_NOLIKUMS.docx
Tehniska specifikacija_76.xlsx
2018_76_zinojums 90.doc
Bioavots_76-1.docx
Biotecha Latvia_76-2.docx
Diamedica_76-3.docx
Genmedica Baltic_76-4.docx
Hydrox_76-5.docx
Inbio_76-6.docx
Labochema Latvija_76-7.docx
SIA Diamedica, SIA Bioavots, SIA Labochema Latvija, SIA Hydrox, SIA Biotecha Latvia, SIA Genmedica Baltic, SIA Inbio
2018/426 Remontmateriālu un citu materiālu iegāde BMC vajadzībām 23/03/2018 Līdz 38000 2018_426 NOLIKUMS.docx
pielikums 2.1.xlsx
pielikums 2.2.xlsx
Atbildes 1-7.docx
1 Protokols_426.docx
Depo_426-1.docx
Fima_426-2.docx
SIA Depo, SIA Fima
2018/74 Uz galda novietojama lielapjoma paralēlās sekvencēšanas sistēma 26/03/2018 95811 2018_74_NOLIKUMS.doc
2018_74_zinojums 91.doc
Illumina Netherlands B.V.
2018/73 Labas ražošanas praksei atbilstošu telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 22/03/2018 2018_73_NOLIKUMS.doc
2018/424 Starpsienu un durvju piekļuves kontroles sistēmu montāža 15/01/2018 16400.14 2018_424_NOLIKUMS.docx
Tehn. specif_1. pielikums, darba uzdevums.docx
Tehn. specif_2. pielikums, ekas 1. stava telpu plans.pdf
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_1.docx
Termolat_424.docx
SIA Termolat
2018/425 Genotipēšanas pakalpojums 16/02/2018 Līdz 41000 2018_425 NOLIKUMS.docx
2 Protokols_425.docx
1 Protokols_425.docx
Ligums 425.docx
University of Tartu
2017/72 Materiālu un reaģentu iegāde 09/02/2018 Līdz 300000 2017_72_NOLIKUMS_ar grozij 1.doc
Tehniska specifikacija_72_grozij 1.xlsx
Grozijumi 1.docx
2017_72_zinojums 89.doc
Adrona_72_1.docx
Antols HIM_72_2.docx
Arbor Medical Korporacija_72_3.docx
Bioavots_72_4.docx
Biotecha Latvia_72_5.docx
Diamet_72_6.docx
Faneks_72_7.docx
Hydrox_72_8.docx
HPLC Solutions_72_9.docx
Inbio_72_10.docx
Interlux_72_11.docx
Labochema Latvija_72_12.docx
Medilink_72_13.docx
Mediq Latvija_72_14.docx
Nanodiagnostika_72_15.docx
Omnilab Baltic_72_16.docx
Relakem_72_17.docx
Saint tech_72_18.docx
Sarstedt_72_19.docx
Liguma 2 pielikums.xlsx
Adrona SIA, ANTOLS-HIM SIA, Arbor Medical Korporācija, BioAvots, Biotecha Latvia, DIAMET, FANEKS, Hydrox, HPLC Solutions, InBio, Interlux, Labochema Latvija, Medilink, Mediq Latvija, Nanodiagnostika, OMNILAB Baltic, Relakem, Saint-Tech, Sarstedt
1 2 3 4 ... 14


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".