About us People
About us

Rūdolfs Krūmiņš

Research assistants
Phone: +371 67808200
E-mail: rudolfs.krumins@gmail.com

Groups
Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".