About us People
About us

Līga Egle

Head of Finance and Accounting Division - chief accountant
Phone: +371 67808217
E-mail: liiga.egle@biomed.lu.lv

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".