About us People
About us

Jēkabs Krigerts , Bc.Ing

Laboratory assistant
Phone: +371 67808220
E-mail: jekabs.krigerts@gmail.com

Groups
Publications
Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".